MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEĞİNDE VİZYON

Ziya ÖZPOLAT S.M.Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi


     Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleği günümüzde çok önemli bir kariyer hedefi olarak görülmekte ve gelecekteki önemli meslekler içerisinde yerinialmaktadır. Devletin en önemli gelir kaynağı olan verginin toplanmasında etkin rol oynayarak yarı kamusal görev yapan, mükellef ile devlet arasında denge unsuru olan ve ticari faaliyetlerin kayıt altına alınması gibi önemli bir görevi üstlenmiş muhasebeci ve mali müşavirlerin, uluslararası gelişmeler, sektörel bilgi ve teknolojik gelişmelere paralel olarak kişisel gelişimlerini geliştirmeleri ve mesleki vizyona sahip olmaları gerekmektedir.

     Ülkemizde, kayıt dışı ekonomi  ile mücadele de çok önemli unsur olan muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinde, meslek yasasının yürürlüğe girdiği 13.06.1989 tarihinden günümüze kadar önemli gelişmeler olmuştur. Başta Gelir İdaresi Başkanlığı olmak üzere, kamu kurumları meslek mensuplarına önemli yetki ve sorumluluklar vermiştir. Ayrıca, mükelleflerin ise meslek mensuplarından beklentileri artmıştır. Bir yandan vergi ilişkileri, diğer yandan ticari hayatta meydana gelen gelişmelerin oluşturduğu mali ve ekonomik sorunlar, muhasebeci ve mali müşavirlere sadece kayıt görevi değil, aynı zamanda raporlama, yorumlama ve karar vermede önemli rol oynama görevleri de getirmiştir. Bu ortamda meslek mensuplarının vizyonu mesleğin geleceğinin şekillenmesi açısından oldukça önem kazanmıştır. Meslek mensuplarının meslek etiğinden ve sosyal sorumluluklardan ödün vermeden, mükellef ile devlet arasındaki iletişim rolünü en etkin şekilde yapması gerekmektedir.

     Dünyanın saygın mesleklerinden biri olan, Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin ülkemizde hak ettiği yerde olmadığını hepimiz bilmekteyiz.  Geleceğin Türkiye’ sinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin yeri ve saygınlığını, meslek siyasetçileri, oda ve birlik yöneticileri ile meslek mensuplarının geleceğe dair hayali, hedefi, heyecanı ve vizyonu belirleyecektir. Meslekte vizyon olmadan istenilen düzeyde başarı asla olmayacaktır.  Vizyon sayesinde meslekdaşların hangi yöne ve ne şekilde gitmeleri gerektiği, nelerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu ve bu yolda kimlerle birlikte olmaları gerektiğini anlamaları mümkün olacaktır.  Vizyon olmadan yapılan meslekte, enerji azalır, önemli noktalar atlanır, kişisel fikirler basitleşir, hizmet üretimi azalır ve kalite düşer.  

     Mesleğe dair günü birlik söylemler ve kısır çekişmeler yerine, ayakları yere basan, ekonomik ve teknolojik gelişmelere uyumlu,  kısa, orta ve uzun vadeli plan ve projeler ortaya koymamız gerekmektedir. Mesleğimizin ve meslek mensuplarının şu anki durumunu iyi anlayıp ve analiz ederek; hedeflerin ve amaçların iyi tanımlandığı çalışmalarla, nerede durup ve nereye gideceğimizin bilinmesi gerekmektedir. “Geçmişi okuyarak geleceği inşa etmek” düsturu ile gelecek vizyonu olan meslek mensupları olma yolunda çalışmalıyız.

      Muhasebe ve Mali Müşavirlik mesleğinin devamlılığını ve değerini artıracak çalışmalar yapmalıyız. Bu anlamda, mesleğin ve meslekdaşın bir yandan devletin verdiği yetki ve sorumlulukları, diğer yandan da mükelleflerin beklentilerini daha iyi anlama ve şekillendirmeye ihtiyacı vardır. Mesleğin vizyon kazanabilmesi için,  yeni çalışma alanları oluşturulabilmeli, hizmetlerinin sunumunda ve yerine getirilmesinde daha etkili yollar tespit edilmelidir. Sürekli değişen ve gelişen teknolojiye uygun hizmet verilmesine hazır olabilmeliyiz.

       Hem kamu ve hem de özel sektörde güvenilir ve şeffaf bilgi sağlamada önemli rol oynayan muhasebe ve mali müşavirlik mesleğinin vizyon oluşumunda; dürüstlük,  şeffaflık ve uzmanlık  değerleri ile, pratik olmak, zamanı iyi yönetmek, ikna yeteneği ve sürekli kendini geliştirmek gibi kişisel değerler önemli rol oynamaktadır. Etkili ve sürekli mesleki eğitimin yapılması ise, mesleğin kalitesini artıracağı gibi, meslek mensubunun verdiği hizmetlerde güçlü bir etkiye sahip olmasını sağlayacaktır.

                Meslek Mensubu, ufkunu geliştirecek, yenilikçi ve değişimci özelliği ile meslekte vizyona inanmalı ve o vizyona uygun davranışlar sergilemelidir.

                İleriyi görebilmek, inanmak ve o doğrultuda hareket etmek; dileğiyle.

Kayseri, 23.12.2017