Hoşgeldiniz

Ziya ÖZPOLAT S.M.Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

GÜNÜMÜZDE küreselleşme ile birlikte, bilişim ve teknoloji alanında ortaya çıkan yenilikler, değişen müşteri beklentileri ve her alanda artan rekabet, işletmeleri daha rasyonel çalışmaya zorlamış; işletmecilik araçlarının amaçlar doğrultusunda kullanımını zorunlu hâle getirmiştir.
İşletmeler mal ve hizmet üretmek için çeşitli faaliyetlerde bulunurlar. Personel çalıştırırlar, hammadde, malzeme satın alırlar. Üretim, pazarlama ve satış yaparlar. Bunun sonucunda para tahsilatı ve ödemeler ile çok sayıda benzer işlemler yaparlar.
İşletmelerin bu faaliyetleri sırasında varlıkları ve kaynaklarında değişmeler meydana gelir. Bunun sonucunda muhasebe, yapılan faaliyetleri ve buna bağlı olarak oluşan değişmeleri belirleyerek yeni kararlar alınmasında tekrar kullanılabilir bilgiler hâline getirir.
Muhasebe, işletme içinde karar sürecinde kullanılan en önemli araçlardan biridir.
Günümüzde işletme sahipleri, yatırımcılar, kredi kuruluşları vb. muhasebe tarafından sağlanan bilgilerden yararlanarak yeni stratejiler ortaya koymaktadırlar.  Bu nedenle muhasebe ve mali müşavirlik; işletme sahipleri, yöneticiler, kredi kuruluşları ve diger muhataplar açısından son derece önemlidir.