İNOVASYON

Ziya ÖZPOLAT S.M Mali Müşavir Bağımsız Denetçi


Ne kazandığın başarılarda takılı kal, ne hatalarında ısrar et; bunların yerine yeniden başla...

Günümüzde ekonomi yerel, bölgesel ve ulusal olmaktan çıkmış küreselleşmiştir. Buğün dünyanın herhangi bir ülkesinde meydana gelen ekonomik kriz, tüm dünyayı etkisi altına almakta ve en küçük firmaların bile kararlarını etkilemektedir. Bu etki sadece ekonomik alanda kalmayıp, aynı zamanda siyasal ve teknoloji alanlarında da kendini önemle hissettirmektedir. Günümüzde yalnızca mal ve hizmet üretmekle kalmayıp, aynı zamanda bilgi de üretmek zorundayız. Bilgi üreten ve bilgi toplumu haline gelen ülkeler gelişmiş ülkeler olmaktadırlar. Gelişmemiş ülkeler ise, başkalarının ürettiği bilgiyi kullanmak durumunda kalmaktadırlar. Gelişmemiş ülkeler açısından bu durum neticesinde ödeyecekleri bir bedel her zaman olacaktır. Ekonomileri bir anda alabora eden krizlerde, gelişmiş ülkeler kendi çözümlerini acilen oluştururken, gelişmemiş ülkelere acı reçeteleri yazmak bilinen bir gerçektir. Ekonomideki bu gerçekler çerçevesinde, bilgiyi ekonomiye aktarmanın ve yeni bilgi üretmenin adı İNOVASYON’ dur.

Ekonomide büyümenin en önemli etkeni, rekabettir. Rekabette rakiplerine üstünlük sağlayan firma hayatta kalır. Rakiplerine üstünlük sağlamanın birinci yolu ise inovasyon yapmaktır. Günümüz ekonomisinde inovasyon yaparak fark ve değer oluşturmak, büyümede en önemli etken olmuştur.  

İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Farklı, değişik ve yeni fikirler oluşturarak, bugüne kadar çözülemeyen sorunları çözecek veya karşılanamayan ihtiyaçlarımıza cevap verecek yeni ürünler ortaya çıkarılabilir veya halen piyasada var olan bir ürünü ve hizmeti daha kullanışlı ve daha güzel hale getirmenin yanı sıra, pazarlama ve organizasyon alanında da yeni sunumlar yapılabilir. Bunların neticesinde ortaya çıkarılacak ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonun piyasaya sunulmasıyla inovasyon yapılmış olacaktır.

İnsanların zaman ve emek harcayarak yeni bir ürün veya yeni bir hizmet bulmak yerine, daha önce bulunmuşlardan taklit yapması asla bir inovasyon olmayacaktır.

İnovasyon, yani yenilik yapılmasında başarılı olmak için; büyük düşünmek, farklı bakış açılarından bakmak, ihtiyaçları iyi analiz etmek, çok denemek, başarısızlıklardan ders çıkarmak ve gelişmeleri öngörmek gerekmektedir.

İnovasyon süreci, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesidir. Bireylerde ve toplumda değişime olan istek ve yeniliğe açıklık oluşumuyla, teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür.

İnovasyon, ekonomik büyüme, artan istihdam ve yaşam kalitesi için çok önemlidir. Tüm sektörlerde faaliyet gösteren her türlü firmanın iş alanlarında inovasyona ihtiyacı vardır. Firmalar varlıklarını sürdürebilmek ve rekabet güçlerini artırabilmek için inovasyon yapmalıdırlar. Bunun için ekip oluşturarak, çalışmalar yapılması gerekmektedir.

İnovasyona örnek olarak, bir firmanın yıkandığında buruşmayan ve ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretip ve satmasını veya bir hastanenin hastaların tahlil sonuçlarını internet’ den görebilmeyi sağlayabilmiş  olmasını gösterebiliriz.

Dünyada gelişmiş ülkelerde sürekli uygulanan inovasyon çalışmalarının yanında, gelişmekte olan ülkeler arasında da inovasyona önem veren ülkeler sayısı hızla artmaktadır. Güney Kore, Finlandiya, Malezya, İrlanda, Tayvan, Singapur ve Hindistan gibi ülkeler refah toplumu oluşturmanın inovasyon la mümkün olacağına inanmışlardır. Türkiye’ de ise inovasyona yönelik ilk çalışmalar 1996 yılında başlamıştır. Gelinen süreçte, araştırma geliştirme, patent, marka ve özgün tasarımlar alanında inovasyonu destekleyen bir çok programlar ve teşvikler yapılmıştır. Bir çok ilimizde teknoloji geliştirme merkezleri oluşturulmuştur. Ülkemizin ekonomik kalkınmasında motor gücü olması açısından; gerek kurumlar, gerekse üniversiteler ve işletmeler olarak bu alanda daha yoğun çalışmalar yapmamız gerekmektedir.

Her insanın ve her ailenin hayatının her safhasında inovasyona yer vermesi, daha güzel, daha sağlıklı ve daha başarılı yaşam sürmesini sağlayacak ve tek düzenliği ortadan kaldıracaktır.

Hayatımızın her alanında inovasyonu uygulamamız dileğiyle,

Kayseri, 18.10.2015