MUHASEBE YÖNETİMİ


İşletmelerin ticari faaliyetlerini, tek düzen hesap planı ve muhasebenin genel kabül görmüş ilkelerine göre kayıt altına almak. Bu işlemlerin neticesinde doğru ve zamanında mali tablolar oluşturarak, işletmenin planlama ve karar almasına yardımcı olmak. 
Doğru kayıt ve doğru raporlama ile doğru kararların alınması neticesinde işletmelere vizyon kazandırmak.